нашата политика


  • BGS Grup, стана ясно, че системата за оцветяване и естетиката на рекламата, е обект на най-икономичния търговията произвеждат най-безопасните продукти.
  • Нашата политика за качество ISO 9001 за управление на качеството, ISO 14001 за управление на околната среда и OHSAS 18001 трудова безопасност и здраве обхваща системи.
  • качество и надеждност на нашите услуги, поддържане на високо ниво на сервизно обслужване и бързо решение ориентирано поведение.
  • Всички наши служители да извършват, за да се защити безопасността, че ние работим на изискванията за безопасност и здравословни условия на труд на стандарта, за да изпълни изцяло, възможни трудови злополуки, приложимото право, дали минимално с превантивни действия, за да действа в съответствие със законите и подзаконовите актове.
  • Ние вече са направени производство, нашето въздействие върху околната среда, стандарт на система за управление на околната среда и поддържане на екологичното равновесие в съответствие с разпоредбите, които се прилагат от съответните местни власти.
  • Нас, знаейки, че ние сме най-важният фактор, който прави нашите служители, ние всички работим за осъществяване на развитието на интегрирана система за управление в съответствие с нашите колеги от ден за ден, е да се увеличи още повече нашата политика.